Vaccineren of titeren? Uitstel van puppyvaccinaties is niet zonder risico
Het fokreglement van alle erkende rasverenigingen schrijft voor dat pups minimaal een week voor
vertrek naar de nieuwe eigenaar regulier moeten zijn gevaccineerd. Voor professionele fokkers (meer
dan 20 pups per jaar) is dit zelfs een wettelijke verplichting. Toch zijn er steeds meer fokkers die hier
vanaf afwijken. Zij vaccineren de pups pas als een bloedtest, een zogenoemde titerbepaling of
kortweg titeren, aangeeft dat er te weinig bescherming meer is. Dat klinkt best logisch. Toch blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek dat deze aanpak niet zonder risico is. In dit artikel vertellen we daar meer
over.
Bescherming via de moeder
Allereerst uitleg hoe het immuunsysteem van een pup werkt. Bij een pup is het immuunsysteem nog
niet ontwikkeld en een pup is niet in staat om zelf antistoffen tegen virussen aan te maken. Daarom
krijgt een pup die antistoffen rechtstreeks van de moeder. Dat noemen we maternale antistoffen of
maternale bescherming. Dit gebeurt al voor de geboorte via de placenta maar voor het grootste deel
direct na de geboorte via de eerste moedermelk (colostrum of biest). Die hoeveelheid antistoffen
neemt geleidelijk af maar we weten nooit precies wanneer het ‘op’ is. Dat hangt af van de hoeveelheid
antistoffen die de moeder zelf heeft, de hoeveelheid melk die een pup direct na de geboorte drinkt en
de kwaliteit van de melk.
Waarom puppyvaccinaties worden herhaald
Uit onderzoek blijkt dat sommige pups met 6 weken al te weinig antistoffen meer over hebben om
voldoende beschermd te zijn tegen hondenziektes. Maar er zijn ook pups die op die leeftijd nog veel
antistoffen van de moeder hebben. Die antistoffen zien het vaccin als een indringer en zullen dat
vaccin onschadelijk maken. De vaccinatie heeft dan geen effect gehad. Dat is ook de reden waarom
puppyvaccinaties worden herhaald. Als de eerste niet heeft gewerkt, dan slaat wellicht de tweede aan
of de derde. Fokkers die hun pups titeren, geven aan dat op deze manier pups onnodig worden
gevaccineerd. Op zich klopt dat ook natuurlijk. Het reguliere vaccinatieschema voor pups bestaat uit
een serie vaccinaties in de wetenschap dat niet alle entstoffen gelijk hun werk gaan doen.
Periode zonder bescherming
Wat is er dan op tegen om eerst een titerbepaling te doen om te kijken hoeveel antistoffen de pup nog
heeft van de moeder? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten dat er een
niveau is van antistoffen dat invloed heeft op de vaccinatie en een niveau dat nodig is voor
bescherming tegen ziektes. Tussen die twee lijnen zit een gat, elke pup heeft een onbeschermde
periode waarin de maternale antistoffen geen bescherming meer bieden maar nog te hoog zijn om
succesvol te vaccineren. In onderstaande grafiek wordt dat gat in de bescherming de ‘window of
susceptibility’ genoemd. Elke fokker zou er naar moeten streven om die periode zo kort mogelijk te
houden. Het gaat immers om zeer besmettelijke ziektes als parvo die voor een pup dodelijk kunnen
aflopen.
Verlengen onbeschermde periode
Het lastige is dat je nooit vooraf kunt weten op welk niveau de vaccinatie gaat aanslaan. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat dit per pup verschilt. Stel je hebt dezelfde titeruitslag voor twee pups
maar bij pup 1 kan de enting wel aanslaan en bij pup 2 niet. Wat zien we nu in de praktijk? Fokkers
wachten tot de bescherming van de moeder helemaal is verdwenen en laten dan pas vaccineren. Op
die manier is de kans dat de vaccinatie aanslaat uiteraard het grootst. Maar als je kijkt naar
bovenstaande grafiek, zie je dat de onbeschermde periode dan ook aanzienlijk wordt verlengd. Want
de pup gaat pas na vaccinatie zelf antistoffen aanmaken dus de blauwe lijn (maternal antibodies)
heeft de bodem al bereikt en daarna begint de rode lijn (puppy’s own antibodies) pas te stijgen. En
duurt het langer voordat het niveau is bereikt waarop de antistoffen voldoende bescherming geven.
Daarnaast verschilt het ook per pup welk niveau nog beschermt tegen een ziekte. Dit bleek uit
onderzoek naar het parvovirus. Het niveau dat algemeen wordt beschouwd als hoog genoeg voor
bescherming tegen parvo, was voor sommige pups toch niet hoog genoeg. Hoewel de bescherming
hoog genoeg leek te zijn, werden de pups toch ziek nadat ze werden besmet met het parvovirus.
Drie basisvaccinaties
En er is nog een factor die het titeren bij pups lastig maakt. Een pup krijgt drie basisvaccinaties: tegen
parvo, hondenziekte en hepatitis. Dit worden ook wel de kernziektes genoemd. Ze zijn grotendeels
uitgebannen door het vaccinatiebeleid maar steken zo nu en dan toch de kop weer op. Eén van de
oorzaken daarvan is de import van pups uit Oost-Europa. De antistoffen voor deze drie ziektes kunnen
worden vastgesteld met een titerbepaling.
We hebben een afbeelding gebruikt om het verloop van de immunisatie bij een pup inzichtelijk te
maken maar bedenk wel dat elke ziekte zijn eigen verloop heeft. Dat houdt in dat de antistoffen voor
bijvoorbeeld hondenziekte eerder op kunnen zijn dan de antistoffen tegen parvo. Dit wordt bevestigd
door de fokkers die al ervaring hebben met het titeren van pups.
Verschillend beleid
Toen wij hier ons de afgelopen maanden in verdiepten, werd duidelijk dat fokkers hier verschillend
mee omgaan. Theoretisch zou het logisch zijn om per kernziekte te bepalen wanneer er gevaccineerd
moet worden. Bijvoorbeeld: geen of weinig bescherming meer tegen hondenziekte, dan ook enten
tegen hondenziekte. In de praktijk gebeurt dit helaas niet.
Wachten met vaccineren
Wat gebeurt er dan wel? Fokkers wachten tot ook de bescherming tegen parvo is verdwenen en laten
dan pas de pup vaccineren tegen zowel hondenziekte als parvo. De bescherming tegen hondenziekte
was dus al verdwenen maar er wordt toch niet voor gekozen om tegen die kernziekte te vaccineren.
Ook niet als de pup in die periode verhuist naar de nieuwe eigenaar. Desgevraagd geven fokkers aan
dat ze het risico voor hondenziekte niet groot vinden. Toch zijn er op internet titerbepalingen te vinden
van Nederlandse pups waarbij de antistoffen tegen hondenziekte weer stegen terwijl ze niet waren
gevaccineerd. Dat kan alleen maar betekenen dat ze in aanraking zijn geweest met het virus. En
bovendien is de insleep van het virus vanuit Oost-Europese landen een reëel risico.
En ook niet alle fokkers nemen parvo als ijkpunt. We hebben ook voorbeelden gezien dat de
bescherming tegen parvo als eerste was verdwenen maar dat met vaccineren werd gewacht tot er
voor alle drie kernziektes geen bescherming meer was. Wij vinden dat onverantwoord omdat in
Nederland nog regelmatig pups overlijden aan parvo.
Haken en ogen
Dus hoewel het op het eerste gezicht logisch klinkt om pups te titeren voordat je vaccineert, zitten er
nog veel haken en ogen aan deze methode. Er is simpelweg nog te weinig bekend over hoe vaak je
een pup zou moeten titeren en bij welke titerwaarde je moet vaccineren. Nu doet iedereen maar wat
met alle risico’s van dien.
En wij vragen ons af of het verantwoord is om dergelijke risico’s te nemen met jonge, kwetsbare pups.
En of die risico’s opwegen tegen de mogelijke nadelen van een vaccinatie. De Koninklijke
Maatschappij voor Diergeneeskunde en ook de internationale veterinaire organisaties raden nog
steeds aan om voor pups het reguliere vaccinatieschema te volgen. Zelfs VacciCheck, de grootste
aanbieder van titertesten, beveelt dat aan. En om pas na de puppyvaccinaties te beginnen met een
eventuele titerbepaling. We zijn ons ervan bewust dat het reguliere vaccinatieschema ook niet voor
100% garantie geeft dat een pup is beschermd. Maar bij het overgrote deel werkt het wel en dat is ook
precies de reden waarom deze kernziektes bijna waren uitgebannen in Nederland. De enkele hond
waarbij de vaccinatie niet aanslaat, wordt beschermd omdat de honden in de omgeving wel zijn
gevaccineerd. Het is de vraag hoe de situatie is als er steeds meer pups komen die niet voldoende
zijn beschermd.
Het baart ons grote zorgen dat Raad van Beheer en beide rasverenigingen voor de toller geen
richtlijnen hebben voor het titeren van pups in het nest. Het titeren in plaats van vaccineren wordt
gedoogd en de fokker mag zelf bepalen hoe hij omgaat met de uitslag van de titer.
Tinus Kamer en Gerja Slomp
Kennel Under The Red Sky
Bronnen:
Waner et al.: Assessment of maternal antibody decay and response to canine parvovirus vaccination
using a clinic-based enzyme-linked immunosorbent assay
Decaro et al. Maternally-derived antibodies in pups and protection from canine parvovirus infection
Barbara Willi et al.: Clinical and molecular investigation of a canine distemper outbreak and vectorborne
infections in a group of rescue dogs imported from Hungary to Switzerland
www.vaccicheck.com

                      

                          Laatste nieuws!! 

Wij zijn lid van:

      Belgische Retriever Club