Dilute/buff

 

D (Diluted) Vachtkleur D-locus
Het D-gen bepaalt de vorm van de melanocyten. Honden met dd hebben misvormde pigment cellen, de pigment korrels zijn groter en minder in aantal en de cellen hebben minder en dunnere dendrieten (uitlopers). Het resultaat is dat de kleur bleker lijkt, hoewel de melanine productie niet gestoord is en de microstructuur van de pigment korrels ook niet afwijkt. Zwart wordt blauw, chocolade bruin wordt zilver-reekleurig rood/geel pigment blauw-reekleurig.