CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)

 

CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)  in de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR)
Gespleten gehemelte is een sluitingsdefect in de bovenzijde van de mond (verhemelte) dat tijdens de ontwikkeling van de pup optreedt. Puppy's worden dan geboren met gespleten gehemelte. Gespleten lip is een spleet in de lip en kan aan één of beide zijden van de mond optreden. Syndactyly is het verschijnsel dat naast elkaar gelegen tenen aan elkaar vastgegroeid zijn over (een deel van) de lengte. Bij cutane syndactyly is de huid tussen de samengegroeide tenen niet gescheiden. Bij benige syndactyly kunnen botdelen ook aan elkaar vastgegroeid zijn. Bij syndactyly heeft in de foetale ontwikkeling de scheiding van de tenen onvoldoende plaatsgevonden. 

Zie bron https://tollertales.nl/index.php/clps/