Gezondheidsonderzoeken

 

Onder dit hoofdstuk vindt u de toelichting van de door ons gedane gezondheidsonderzoeken.

 

Het fokbeleid t.a.v. de genoemde mogelijke aandoeningen in dit ras (beschreven in het VerenigingFokReglement / VFR) kunt u terugvinden op https://tollertales.nl/index.php/reglementen/

Onderzoek en registratie gezondheid

Sporadisch worden andere gezondheidsproblemen gemeld waarbij wij lang niet altijd kunnen vaststellen of het een geïsoleerd geval betreft of dat het erfelijk bepaald is. Een fokker die lijnen wil kruisen waarin hetzelfde probleem aan beide kanten wordt gezien, wordt door de FAC gewezen op het risico.

Gezondheidsproblemen worden geregistreerd, we zijn daarbij echter afhankelijk van meldingen van eigenaren, fokkers en dekreu-eigenaren.

De vereniging hamert op het melden van problemen, dat kan onder andere via het meldformulier welke te vinden is op de website https://tollertales.nl/index.php/formulieren/

Indien een trend wordt gesignaleerd, wordt daar fokbeleid op ontwikkeld.