Palatoschisis/CP1 (Gespleten gehemelte)

 

Palatoschisis of een gespleten gehemelte is een aangeboren afwijking die zowel bij de mens als de huisdieren frequent wordt waargenomen. De aandoening wordt veroorzaakt door een gebrek in de elevatie, appositie of fusie van de laterale gehemelteplooien tijdens de embryonale ontwikkeling, waardoor een spleetvormige verbinding tussen de mondholte en neusholte aanwezig blijft. Zonder adequate behandeling veroorzaken de bijhorende slikproblemen ernstige ondervoeding en zelfs levensbedreigende aspiratiepneumonie.

Zie bron https://tollertales.nl/index.php/gespleten-gehemelte/