HD

HD (Heup Dysplasie)

Zie artikel op website van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland:   www.tollertales.nl/gezondheid/hd-heupdysplasie

HD (HeupDysplasie)

 

                      

                          Laatste nieuws!! 

Wij zijn lid van:

      Belgische Retriever Club